Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới Tại Pháp

 

       Trung Tâm Thiền Minh Đăng Quang
         6, Route de Noisiel - 77200 TORCY - FRANCE
        Téléphone & Fax: 01 60 05 29 78 - Portable: 06 86 04 65 52
 
Mẫu Thơ Dâng Sớ Cúng Phật
Kính mời Quý Phật Tử xem mục Kinh - Thơ
 
Trang chi'nh 
Tài liê.u 
Sinh hoa.t 
Hình anh 
Kinh kê. 
Liên hê. 
Thông tin 

 

 

Thơ Thông Bạch và kêu gọi hùn phước để xây dựng
Chánh điện Tịnh Xá Ngọc Điểm
     Tài khoản (Coordonées bancaires) pour virement
      TINH XA NGOC DIEM (ASBBVF) 
 
Phiếu xin hùn phước cúng dường xây Chánh điện
 
... Chương trình xây cất và kiến trúc sư đã có sẵn...
...Chúng tôi tha thiết kêu gọi Quý vị hảo tâm, các nhà lãnh đạo tinh thần, các tôn giáo bạn,
chư Phật Tử, Đồng bào, Đồng hương thân mến phát tâm cúng dường, của ít lòng nhiều...
(cliquer trên hình dưới đây để xem toàn bộ dự án)
 
TIẾP THEO
 
... Tiếp theo Tâm thư kêu gọi hùn phước để xây dựng Chánh điện Tịnh Xá Ngọc Điểm nay đã hơn một năm qua, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn chung, nên số tịnh tài cúng dường và cho mượn của Phật tử và quý vị chỉ được 25 315 EUROS mà chúng ta phải ký giao kèo với nhà thầu một phần ba, theo công trình kiến trúc cũ là 1 000 000 EUROS. Nay chúng tôi nhận thấy trong tình hình kinh tế khó khăn nên quyết định thu nhỏ Chánh điện lại với tổng số kinh phí là 500 000 EUROS...  
Mọi thư từ cúng dường xin vui lòng liên lạc trực tiếp với HÒA THƯỢNG THÍCH GIÁC HUỆ.
Xin đa tạ quý ân nhân.
 

 

 

[ Trang chính ] [ Đôi dòng ] [ Sinh hoạt ] [ Hình ảnh ] [ Kinh - Thơ ] [ Liên hệ ] [ Tài liệu ]

Muốn biết thêm chi tiết, địa chỉ liên lạc:
txngocdiemfrance@free.fr