Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới Tại Pháp
 

      Trung Tâm Thiền Minh Đăng Quang
         6, Route de Noisiel - 77200 TORCY - FRANCE
        Téléphone & Fax: 01 60 05 29 78 - Portable: 06 86 04 65 52
      Tài khoản (Coordonées bancaires)
       TINH XA NGOC DIEM (ASBBVF)
Thơ mời Vía Quan Thế Âm Bồ Tát, Phật A Di Đà, Tết Canh Tý 2020
Mẫu Thơ Dâng Sớ Cúng Phật 
 
HISTOIRE 
ACTIVITES 
Hiình anh 
KINH 
LIENS 
CONTACT 

 

 

 

Hòa Thượng Thích Giác Nhiên viên tịch ngày 03/08/2015 tại Mỹ Quốc
Thơ Hòa Thượng Thích Giác Huệ làm trước khi lên máy bay qua Mỹ
 
              Mot vai hinh anh Cung Nghinh Phat Ngoc thang 10 nam 2011           
Thơ Thông Bạch và kêu gọi hùn phước để xây dựng Chánh điện
thứ hai
... Tiếp theo Tâm thư kêu gọi hùn phước để xây dựng Chánh điện Tịnh Xá Ngọc Điểm nay đã hơn một năm qua, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn chung, nên số tịnh tài cúng dường và cho mượn của Phật tử và quý vị chỉ được 25 315 EUROS mà chúng ta phải ký giao kèo với nhà thầu một phần ba, theo công trình kiến trúc cũ là 1 000 000 EUROS. Nay chúng tôi nhận thấy trong tình hình kinh tế khó khăn nên quyết định thu nhỏ Chánh điện lại với tổng số kinh phí là 500 000 EUROS...
(cliquer trên hình dưới đây để xem toàn bộ dự án)
 
Thơ Thông Bạch và kêu gọi hùn phước để xây dựng Chánh điện 

Mọi thư từ cúng dường xin vui lòng liên lạc trực tiếp với
 HÒA THƯỢNG THÍCH GIÁC HUỆ. Xin đa tạ quý ân nhân.

 

 

Muốn biết thêm chi tiết, địa chỉ liên lạc:
txngocdiemfrance@free.fr