Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới Tại Pháp

 

       Trung Tâm Thiền Minh Đăng Quang
         6, Route de Noisiel - 77200 TORCY - FRANCE
        Téléphone & Fax: 01 60 05 29 78 - Portable: 06 86 04 65 52
      Tài khoản (Coordonées bancaires)
      TINH XA NGOC DIEM (ASBBVF)
 
Mẫu Thơ Dâng Sớ Cúng Phật
 
Thơ Thông Bạch và kêu gọi hùn phước để xây dựng Chánh điện
Home 
HISTOIRE 
ACTIVITES 
PHOTOS 
KINH 
LIENS 
CONTACT 
1. Lời giới thiệu
2. Phật Ngọc Hòa Bình thị hiện
3. Sự tích Đức Phật Bổn Sư Thích Ca
4. Tưởng nhớ thâm ân Thích Ca Từ Phụ
5. Mừng ngày khai đạo Đức Tổ Sư  MINH ĐĂNG QUANG Khất Sĩ Việt Nam
6. ÁNH NHIÊN ĐĂNG NGỌC ĐIỂM ĐẠO HOẰNG KHAI
7. Cúng dường Tam Bảo
8. Nổi niềm thương nhớ (Tâm sự Thái Tử TATDATDA và Công Chúa ZASUDALA)
9. Mẹ QUAN THẾ ÂM!
10. Bố thí
11. Xuân bất diệt
12. Chùa xưa hình bóng
13. Lòng Mẹ từ bi
14. Nghe chuông
15. Tỉnh mộng
 
 

 

 [ Trang chính ] [ Đôi dòng ] [ Sinh hoạt ] [ Hình ảnh ] [ Kinh - Thơ ] [ Liên hệ ] [ Tài liệu ]

Muốn biết thêm chi tiết, địa chỉ liên lạc:
txngocdiemfrance@free.fr