Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới Tại Pháp

  Trung Tâm Thiền Minh Đăng Quang
         6, Route de Noisiel - 77200 TORCY - FRANCE
        Téléphone & Fax: 01 60 05 29 78 - Portable: 06 86 04 65 52
      Tài khoản (Coordonées bancaires)
      TINH XA NGOC DIEM (ASBBVF)
 
Mẫu Thơ Dâng Sớ Cúng Phật
Kính mời Quý Phật Tử xem mục Kinh - Thơ
 
Thơ Thông Bạch và kêu gọi hùn phước để xây dựng Chánh điện      

 
 
Trang chi'nh 
Tài liê.u 
Sinh hoa.t 
Hình anh 
Kinh kê. 
Liên hê. 
Thông tin 

 

 

 

1.Những tượng trong sân

Chư Tôn tượng Phật, Bồ Tát Thánh chúng, Thập bát A La Hán bằng đá hoa cương nay
đã về đếnTịnh xá!  Đây là một công trình sáng tạo tuyệt vời, mang tính cách dân tộc,
đã thực hiện trên ba năm mới hoàn   thành viên mãn, với kỹ thuật tinh xảo, điêu khắc
bằng tay của người Việt Nam rất công phu mỹ thuật. Tất cả được vận chuyển bằng đường
biển tổng cộng trên sáu mươi tấn, mỗi chư Tôn tượng, trung bình nặng 03 tấn 500 kgs,
cao 1mét 80 tối thiểu, đặc biệt tượng Tam Thánh PHẬT DI-ĐÀ, QUAN ÂM THẾ CHÍ
BỒ TÁT và ĐIA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT cao 03 mét 60 phân, mỗi tượng nặng trên 05 tấn
đã được thiết trí trên các Phật Đài rất kiêng cố tại đạo tràng!
MONG QUÝ VỊ ĐẾN CHIÊM BÁI.
 
Hơn nữa, mấy năm qua Bửu Tháp thờ Xá Lợi và Điện Phật Nhập Niết Bàn bị nắng mưa
tuyết phủ vì không đủ điều kiện, nay được sự phát tâm của quý đạo hữu đang thực hiện
theo đồ hình Bát chánh đạo, bởi Kiến trúc sư Đinh Khắc Giao tốt nghiệp từ Nhật Bản,
tuy gặp nhiều khó khăn mọi mặt, nhưng nhờ Hồng ân Tam Bảo gia hộ và quý vị gần xa
khuyến khích, nên Phật sự được viên thành, mặc dù còn nhiều Phật sự khác trong tương
lai, nhưng chúng ta quyết tâm sẽ được thành tựu... hầu để lại cho con cháu về sau có nơi
nương tựa tinh thần !  

2.Sinh hoạt hàng tuần (đang thực hiện)

         Mỗi tuần Phật Tử về nghe Thầy thuyết pháp, tụng kinh, cúng dường Tam Bảo, cầu an, cầu siêu,
         cúng Cửu Huyền Thất Tổ. Sau đó tất cả thọ bát, dùng cơm chay do các Phật Tử nấu tại chỗ

3.Những ngày Đại Lể (NEW)

         Tất cả những Đại Lễ như Phật Đản, Rằm tháng 7, Vía Quan Thế Âm, Giao Thừa,
         Tết Nguyên Đán... đều có chương trình đặc biệt. Mong quý vị đến dự thật đông đúc.

 

 

 

[ Trang chính ] [ Đôi dòng ] [ Sinh hoạt ] [ Hình ảnh ] [ Kinh - Thơ ] [ Liên hệ ] [ Tài liệu ]

Muốn biết thêm chi tiết, địa chỉ liên lạc:
txngocdiemfrance@free.fr